Missie

Missie


De volgende 6 waarden tracht TORO uit te dragen en na te streven:


GOESTING is onontbeerlijk in alles wat je doet. Het is onze passie om deelnemers goesting te geven in het toepassen van de nieuwe aangeleerde vaardigheden. TORO werkt enkel samen met medewerkers, trainers of acteurs die deze goesting delen en uitstralen.


Onze BETROKKENHEID uit zich op 4 niveaus. Tijdens de voorbereiding verdiepen we ons in de werking van uw organisatie, in uw personeel, in uw producten en in uw klanten. Zo maken we de opleiding écht op maat. Tijdens die opleiding is TORO een vertegenwoordiger van de opdrachtgever en een collega van de deelnemers. Na elk opleidingsmoment geeft TORO feedback aan de opdrachtgever en signaleert kritische bemerkingen met respect voor de integriteit van de deelnemers. Bij de bespreking van de opvolging toetsen we de afgesproken acties aan de visie van en de sfeer binnen de organisatie en aan de praktische haalbaarheid voor de deelnemers.


EFFICIENTIE is doelgericht werken. Dit wil zeggen dat we uw vraag analyseren en daaruit de doelstellingen formuleren. Vertrekkende vanuit  die doelstellingen geven we vorm aan de opleiding en leggen we alle te nemen stappen samen met u vast. Tijdens het project zijn er aanpassingen mogelijk zolang de doelstellingen en de efficiëntie bewaard blijven.


Onze werkvormen zorgen ervoor dat deelnemers buiten hun referentiekader denken. Onze CREATIVITEIT kan zeer ver gaan, maar we blijven de veilige omgeving steeds bewaken.


KWALITEIT is een evidentie. Onze kwaliteit zit in de zeer uitgebreide voorbereiding en continue communicatie tussen de opdrachtgever en TORO. De inhoud is altijd op maat van de organisatie, de afdeling en zelfs van de individuele deelnemers. Onze flexibele opvolging garandeert een blijvende kwaliteit.


HUMOR is nooit een doel op zich maar onze rode draad. Doorheen onze waarden, onze werking en onze omgang met mensen is humor steeds het smeermiddel.