Op maat

Op maat

 

Betrokkenheid is één van de 6 waarden die TORO wil uitdragen. Onze betrokkenheid begint al bij de degelijke voorbereiding. TORO verdiept zich in de werking van uw organisatie, in uw personeel, in uw producten en in uw klanten. Zo maken we onze opleidingen écht op maat, zowel inhoudelijk als qua vorm.

Maar het op maat werken gaat verder voor TORO:
Door continue communicatie tussen opdrachtgever en TORO blijft de  kwaliteit bewaakt.
Aanpassingen tijdens het project zijn mogelijk zolang ze de doelstellingen en de efficiëntie bewaren.
Onze flexibele opvolging wordt getoetst aan de visie van en de sfeer binnen uw organisatie en aan de praktische haalbaarheid voor de deelnemers.

 

Wil u weten wat 'op maat' voor u betekent, klik dan hier!