Visie

Visie


TORO wil met zijn aanpak mensen en organisaties wakker schudden.

Voor TORO is het ‘kennen’, het ‘kunnen’ en het ‘doen’ belangrijk, maar het ‘zijn’ is het doel. 

TORO is uw klankbord. Organisaties kunnen bij TORO terecht voor een objectieve kijk op hun omgang met menselijk kapitaal en alles wat er direct of indirect invloed op heeft.

TORO wil het gezond verstand maximaal uitbuiten om uw medewerkers individueel en uw organisatie in zijn geheel beter te maken.

TORO vergemakkelijkt uw werk bij het coördineren van al uw opleidingen zodat u zich kan concentreren op uw hoofdtaak.

TORO wil een vertrouwensrelatie opbouwen met zijn klanten waarin alles gezegd kan worden met wederzijds respect